Brava Tak har arbetat med taksäkerhet i 15 år.

Med vår erfarenhet och kunskap kan vi hjälpa dig så ditt tak utrustas på rätt sätt, så att det blir säkert för sotare och yrkesmän som arbetar på ditt tak.

Takläggning

Vi utför takläggning av papptak och takarbete i Stockholm. Vid takarbeten utför vi även plåtarbeten som till exempel hängrännor och plåtbeslag, samt monterar taksäkerhetsutrustning.

Taksäkerhet

Taksäkerhetsutrustning måste finnas på alla tak som någon gång beträds. Brava Tak har kunskap om branschens alla regler och hjälper dig med rätt lösning för ditt tak. Vi utrustar tak med allt från snörasskydd och takskydd till takbrygga och takstege.

Takskottning

Brava Tak erbjuder serviceavtal för takskottning och snöröjning av tak i Stockholm. Vi ser till att ditt tak blir snö och isfritt så det är tryggt och säkert för alla som vistas i närheten av din fastighet vintertid.

Takservice

Teckna avtal med Brava Tak för takservice. Takunderhåll innebär att vi tar bort mossa, löv och annan smuts från taket samt ser över takpannor m.m. för att förebygga vattenläckor och fuktskador.

Värmemattor

Värmemattor och takmattor är en ny modern lösning mot is och halka. Takmattor kan monteras i hängrännor och på tak för att förhindra att det bildas is och istappar och få en kontinuerlig avrinning av vatten. Värmemattor kan användas för att förhindra isbildning på gångar, vid entréer utanför butiker m.m.

Välkommen att kontakta oss för mer information!