Snörasskydd - håll olyckan på avstånd redan innan den landat

Hör av er till oss så berättar vi mer om våra produkter

Snörasskydd

Oavsett vad det är för tak på fastigheten man äger så kommer det helt oundvikligt att mer eller mindre täckas av snö då vintern dragit in över landet. Snö som sedan också måste ha någonstans att ta vägen och då naturligt faller ned över kanten längs med husets fasad och i bästa fall landar mjukt på marken inunder.

Visst kan det säkert låta ofarligt i en första tanke, men snö som tillsammans med is faller från taken i större sjok kan åsamka stora skador, i värsta fall livsfarliga, om någon skulle ha oturen att befinna sig just där och då det faller. Med hjälp utav snörasskydd som monterats fast längs med takets nedre kant så kan och vill man förhindra dessa spontana ras och så att fastighetsägaren i sin tur hinner ge sig upp på taket och skotta bort den snö som lagt sig till rätta.

Regler och lagar vilar tungt på en fastighetsägares axlar

Trots snöskyddets viktiga funktion så är det idag mycket sällsynt att man stöter på bostadshus och fastigheter som försetts med skyddsanordningar likt dessa. En central anledning är förmodligen att det inte förrens 2008 inrättades några tydliga regler gällande just taksäkerhet och snörasskydd, men numera så är Boverkets regler och krav både tydliga och omfattande för likväl företagsledare som privatpersoner. Som exempel så måste samtliga nyproducerade hus i dag förses med tillräckliga snörasskydd liksom de hus där många gående passerar under daglig basis. Även om det ännu kanske inte är allmänt känt så är det man själv som fastighetsägare som står som ansvarig om något skulle ske i anslutning till ens bostad.

Snörasskydd utifrån önskad funktion

Marknaden har idag en hel del att bjuda på i form av snörasskydd till den som är på jakt efter det alternativ som allra bäst lämpar sig för ändamålet och som stämmer in på ens fastighetens individuella behov och förutsättningar. I huvudsak så brukar man försöka dela in de olika skydden så att de hamnar inom tre stycken olika grupper; räcke, profildurk eller gallerdurk. Även om alla dessa rent designmässigt skiljer sig ifrån varann så uppfyller dem alla ändå precis samma syfte – att förhindra snön på taket från att okontrollerat falla ner över dess kant.

Med rätt dimensioner

För att snörasskydden som monterats upp också ska uppnå sina fulla potentialer så är det oerhört viktigt att man tagit hänsyn till dimensionerna tak och skydd emellan. Därtill så måste man också förstå att tak skiljer sig ifrån varandra och att olika karaktärer också har olika behov liksom olika material och lutningar. Ett skydd som är kortare än vad som i själva verket hade behövts kommer exempelvis aldrig klara av att bära upp snön längs hela huset och ett för litet kommer inte på egen hand orka stå emot snön som frestar och vill förbi.

I valet för dig

Börja med att kontrollera husets mått och fundera också kring riskerna. Vid entréer och trottoarer bör det exempelvis alltid finnas något skydd uppsatt till fördel för de som passerar inunder. Ytterligare en faktor att betänka är vart i landet som man bor och hur stora mängder snö som faktiskt beräknas kunna falla under en vinter. Kanske kan det vara nödvändigt att förstärka sina snörasskydd genom att montera fast två ovanpå varann just där riskerna är som mest påtagliga. Med ett längre skydd i sin tur så fördelas bördan av snöns tyngd bättre och ökar också säkerheten.

Vi hjälper er

Behöver ni hjälp med att säkra upp ert hustak från eventuella snöras så hör av er till oss så ska vi guida er rätt längs vägen. Vi har flera års erfarenhet av taksäkerhet och vet vad reglerna talar för och vad du lämpligast behöver.

Välkommen!