Takskydd – för att taksäkerhet ska prioriteras

Har du någon gång funderat kring hur säkert just ditt tak är?

Taket är en riskfylld plats att vistas på och därför så är också taksäkerhet något som bör prioriteras i samtliga situationer och av samtliga parter. Just därför så finns det numera också en hel mängd av olika säkerhetsanordningar och säkerhetsregler i syfte till att minska antalet olyckor och skador i samband med arbete som sker på dessa höjder.

Taksäkerhet med stora möjligheter

När man inom branschen använder sig av definitionen ”taksäkerhet” så används det som ett samlingsbegrepp gällande alla de olika takskydd som finns framtagna och erbjuds på marknaden idag. Där går att finna allt ifrån glidskydd och snörasskydd till takbryggor och mängder av steganordningar som alla har olika funktioner men ändå samma gemensamma viktiga nämnare – taksäkerhet. Utöver den betydelsefulla uppgiften i att skydda och minska riskerna för personen eller personerna som befinner sig på eller i närheten av taket så ska takskydden också i samma veva finnas där för att också skydda taket självt. Tegelpannor, eller annat material som taket belagts med skulle annars kunna skadas i de fall då taket beträds.

En fastighetsägares skyldighet

Som fastighetsägare så besitter man en skyldighet i att upprätta och underhålla en tillämpad taksäkerhet. Det ligger på dennes ansvar att det dels finns säkra möjligheter till uppstigning samt förflyttning uppe på taket och att nödvändiga glidskydd, takstegar etc. finns monterade på ett korrekt och ett säkert vis. En sotare skulle exempelvis aldrig beträda ett tak som inte försetts med dessa säkerhetsåtgärder.

Takskydd i alla situationer

Vanliga bostadshus som inte når över 8 meter i höjd och vars takvinkel heller inte är skarpare än standard, 45 grader, bör alla inneha lämpligt placerade taksteg vilka man också vidare kompletterar upp med en förankringsanordning vart säkerhetslinor kan fästas. Ett annat alternativ är annars att man köper en takstege med inbyggd nockkrok som man sedan lägger ut över takets nock på lämpligt vis där kroken kan fästa. För att skydda taket så kan det i dessa fall därtill vara klokt att addera lämpligt antal anläggningsbeslag till stegen så att denna i sin tur inte på något vis ska kunna slita eller skada fastighetens tak.

När det sedan handlar om byggnader på över 8 meters höjd så är det ytterligare krav som sätts till gällande takskydd och taksäkerheten. De lösa tillträdena som annars duger är inte längre trygga nog och stegar m.m. ska istället monteras fast där de sitter, allra helst också inneha ett extra fallskydd. Finns det en taklucka eller en lucka i bostadens ytterväggen nära taket så kan också denna användas vid tillträde. Då krävs det istället att man ordnar med en säker väg från denna uppgång och vidare ut längs taket.

Ytterligare en viktig detalj är skorstenen som också den behöver säkras upp. I de fall då de är över 1,2 meter höga så ska det också finnas någon form av fastmonterad stege på denna. Därtill så ska också en ståplatta och handledare finnas.

Hör av er till oss så kan vi tillsammans göra ditt tak till en säkrare plats att vistas på.