Takstege och takbrygga - för en säkrare takvistelse

Takstege och takbrygga

Det är knappast underförstått att det är en farlig vistelse för den som balanserar uppe på ett tak. Taket är en av de absolut farligaste platserna som ett hus bjuder på och varje år skadas också människor som av en eller annan anledning befunnit sig uppe på dessa höjder. Det här är dock olyckor som hade kunnat undvikas. I de allra flesta fall så är det bristande säkerhet som ligger bakom och med enkla anordningar så skulle färre blivit offer.

Med takstege och eventuell takbrygga kan man smidigt och betydligt tryggare förflytta sig fram och tillbaka över taket både uppförs och i sidled.

Takstege

– Finns som både lösa och fasta och används på hus med en fasadhöjd på över 4 meter eller brantare taklutning.

Takbrygga

– För att kunna förflytta sig längs med ett tak i sidled så monterar man upp en fasadbrygga. De kan exempelvis behövas mellan taklucka och skorsten för att underlätta för sotarens arbete.


För att vistas säkert även på taket

Vad för typ av säkerhetsanordningar som man bör eller ska ha på sitt tak bedömer man utifrån det år som huset byggts. Hur pass stor lutning taket har samt hur hög fasad huset i sin helhet består utav. Kom dock ihåg att det finns inget som i dessa fall kan kallas ”för säkert” och självfallet så bör man också i situationer likt dessa alltid ta den säkra vägen före den mer osäkra.

Vad säger Boverket?

För ”vanliga bostadshus” där fasadens höjd inte överstiger 8 meter och takvinkeln i sin tur inte är mer än 45 grader så brukar man lämpligast rekommendera ägarna till att investera i en takstege med en fastmonterad nockkrok. Detta är det enklaste alternativet till takstege och läggs på plats enkelt och smidigt över husets taknock.

Är fastigheten sedan över dessa 8 meter eller alternativt byggda så att taken bjuder på flertalet förrädiska och komplicerande vinklar så ska takstegarna vara fastmonterade. De får också gärna vara av modeller som försetts med ett extra fallskydd. Samma sak gäller då husets skorsten, d.v.s. en sotares arbetsplats, befinner sig på ett avstånd över 1 meter bort ifrån själva uppstigningsstället.

Är du osäker på vilka regler som gäller för just dig och din fastighet så tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig att plocka fram rätt takstege och takbrygga för ditt tak.

När sotaren hälsar på

För en sotare så är det vardag att hålla till på hustaken runt om där de arbetar och de är vana vid att visats i dessa mer riskabla arbetsmiljöer. Men för att de över huvud taget ska vilja bege sig upp på din bostads tak då du behöver deras hjälp så kräver de att det finns korrekta och funktionella säkerhetsåtgärder. Här är det viktigt som fastighetsägare att känna till att det är ägaren själv som står som ansvarig över att alla nödvändiga säkerhetsanordningar finns och att regler följs.

Ett komplett säkerhetstänk

Att spara in på säkerheten innebär klassisk dumsnålhet. För att göra taket till en ännu mindre riskabel plats så finns det ytterligare säkerhetsanordningar att installera, så som snörasskydd och takskydd etc. Vi hjälper dig gärna med att helsäkra bostadens tak. Hör av dig och låt oss berätta närmre vad vi kan göra för dig.