Takservice & takunderhåll i Stockholm

Hör av er till oss så berättar vi mer om våra produkter

Takservice & takunderhåll i Stockholm

När såg du över ditt tak senast? Ett tak kan hålla i många år om det ses över regelbundet och små skador åtgärdas så fort de upptäcks. Det är lämpligt att se över taket en till två gånger per år. På så vis kan man förebygga vattenläckor och andra fuktskador.

Brava Tak erbjuder takservice till kunder i och omkring Stockholm. När du anlitar oss för takunderhåll tar vi bort mossa, löv och annan smuts från tak och rännor. Vi inspekterar taket noga för att hitta spruckna takpannor eller andra brister i taket. Genom att undersöka vinden och undertaket kan vi också hitta tecken på fukt och rötskador så de kan åtgärdas i tid.

Resultatet av inspektionen sammanställs i ett dokument med förslag på åtgärder för eventuella skador.